Artist Ingrid Roth

Road sign "Children"

195 SEK / In stock.
Caution sign "Children"
The idea of ​​this sign is to persuade motorists to slow down  -without pointers but by method of offering a pleasing message in form of a joyous image-  on a stretch where there are children and pets.
The sign is environmentally friendly and produced in PVC-free plastic (PP) with green technologies, sized 500x500x5mm and weighs only 430 grams. The sign has a shelf life of up to 5 years outdoors and then, in good conscience, throw it as combustible.
The sign is designed by Ingrid Roth, produced by grizzly.se and is subject to protection by copyright and may not be copied or reproduced in any way without permission.

VARNINGSSKYLTEN “BARN" 
Tanken med denna skylt är att utan förbud och pekpinnar förmå bilister att med ett glädjande budskap sänka farten på en sträcka där det finns barn och husdjur.
Skylten är miljövänlig och producerad på PVC-fri plast (PP) med miljövänlig teknik i storleken 500x500x5mm och väger endast 430 gram. Skylten har en hållbarhet på upp till 5 år utomhus och du kan sedan med gott samvete kasta den som brännbart.
Skylten är formgiven av konstnären Ingrid Roth och producerad av grizzly.se. Motivet är skyddat av upphovsrätten och får inte kopieras eller avbildas på något sätt utan tillstånd.